بیشتر از بچه م نگران سگم هستم !


چی بگه آدم آخه.........
بیشتر از بچه ات دوستش داری.........


+ 
15

- 
6

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • لعنت بر حسن روحانی(فریدون) جاسوس خائن انگلیس

  • فرهنگ مثل هواست كه انسان وقتى كه اين هوا را استنشاق كرد، با هوايى كه استنشاق كرده و با آن جانى كه گرفته، میتواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقيه كارها همه برخاسته از آن چيزى است كه شما استنشاق كرده‌ايد. اگر چنانچه يک جايى، هواى مسمومى تزريق بشود، نتيجه‌اى كه در اندامها ديده خواهد شد تابع آن مسموميتى است كه در اين هواست. اگر فضا را با دود يا مخدرى تخدير كنند، وقتى شما آن را استنشاق كرديد، رفتار شما متناسب با آن چيزى خواهد شد كه استنشاق كرده‌ايد؛ فرهنگ يک چنين حالتى دارد.

    امام خامنه‌ای - ۱۳۸۶/۰۶/۰۴

  • خاک بر سرشان فقط همین . اینها بی هویت هستند ارند ادای غربی ها در می آورند بدبخت ها.