نماهنگ شرف همسری - ویژه وفات حضرت خدیجه (س)


نماهنگ شرف همسری - ویژه وفات حضرت خدیجه (س)


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دین خدا را با غفلت خویش کوچک نکنیم
  ---
  بزرگداشت بندگان مقرب خدا که با تبلیغ برای دین از راه شخصیت پردازی بنام این بزرگان انجام می گیرد بر عظمت عقلی اصیل احکام و اعتقادات دین ، که این بزرگان جان و عزیزترینهای خود را برای تبلیغ این احکام و اعتقادات و مصون نگه داشتن آنها از هرگونه تحریف نثار کردند ، سایه می افکند و این کار جفای بزرگی در حق دین خرد گرا و سرشت نشین و قابل درکی است که به تعبیر قرآن خداوند منان بی نقص به بشریت فرستاده است.
  اینگونه جفا که قصد بزرگ نمایی دین خداوند جهان هستی را از راه بندگان فانی که به همه ی ناتوانیها و نیازهای بشری محدود اند پیگیری می کند بی تردید تعرض به ساحت قدسی عظمت بی همتای خداوند و دین او است و در شمار گناهان کبیره ی نابخشودنی قرار می گیرد.
  شأن زنان و مسائل و احکام عدالت محور مربوط به زنان را خداوند دانای مطلق در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) از اهل بیت آن حضرت ، یعنی سنتی که بنا به تاکید خود قرآن بی تردید پیرو اصول قرآنی و حی الهی است ، آشکار تعیین کرده است و نوع عمل کرد بندگان به این احکام هرگز دخلی در تعیین سطح این شان نمی تواند داشته باشد.
  بشر هرگز نباید جرئت کند دین مقدس کامل خداوند را زمینه ی تاخت و تاز اندیشه ها و تصورات ناقص ذهن بی نهایت محدود خود قرار دهد.
  آگاهان به شناختهای فرهنگ اصیل دین داری قرآنی در می یابند که بندگان با پایبندی و عمل صادقانه به احکام سرشت نشین الهی نزد خداوند قرب و منزلت پیدا می کنند و هرگز این گونه نیست که عمل بنده ، والعیاذ بالله ، به این احکام ارزش ببخشد.
  دین شناسان در آگاه سازی مردم به حرمت و قدسیت دین الهی وظیفه و مسئولیت سنگینی را به دوش دارند که فردای قیامت در پاسخ گویی نسبت به چگونگی انجام این وظیفه و مسئولیت خطیر و تحمل پیامدهای آن فرا روی خود هیچ راه گریزی نخواهند یافت.