مدارس غیرانتفاعی و خطر نفوذ فرهنگی/فروپاشی اخلاق و تمدن نظام اسلامی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 01 تیرماه شهرستان ساوه درباره مدارس غیرانتفاعی و خطر نفوذ فرهنگی/فروپاشی اخلاق و تمدن نظام اسلامی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر