این همون فعال سیاسی صلح طلبه که ضد انقلاب خواستار توقف اعدامشه !!


خودتون ببینید و قضاوت کنید!

رامین حسین پناهی


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)