میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [ آنها بیایند ] (سردار سلیمانی در همدان)


میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [آنها بیایند].
لحظاتی از حضور اخیر در منزل خانواده شهدا در همدان. ۹۷/۵/۴


+ 
13

- 
0
ارسال در 1397/5/14 ساعت 11:47 2018-8-5 11:47:21
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر