حجاب اجباری چرا؟


40 سال است که میگویند زن مانند صدف است و...
دلایل متعدد لزوم #حجاب در 3حوزه: #فردی و #خانوادگی و #اجتماعی


+ 
24

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)

 • تنها روش فرهنگسازی در ایجاد نظام تشویق و تنبیه است. اگر اروپاییان
  امروز رانندگی خوبی دارند نتیجه دهها سال سختگیری و جریمه های نجومی است
  که رانندگی صحیح را به صورت عادت و ملکه ذهنی درآورده است. اگر ما هم
  برخوردهای سخت دهه شصت را چند دهه ادامه داده بودیم و چند نسل از زنان به
  حجاب عادت کرده بودند خود به خود مشکل برطرف می شد.

  این هم که گفتید حجاب زوری ارزش ندارد مثل این است که بگویید بستن کمربند
  ایمنی و کلاه کاسکت زوری و پرداخت بیمه شخص ثالث زوری ارزش ندارد! حال
  آنکه در اینجا ارزش فردی مهم نیست بلکه آثار اجتماعی هنجار مهم است. هر
  چند ارزش فردی هم دارد. بچه ای که بهزور به او آمپول می زنند هم اعتقادی
  به آمپول ندارد اما حالش خوب می شود.

  اصولا دلیل از وضع قوانین ایجاد هنجارهایی است که تا زور نباشد مردم
  اطاعت نمی کنند. اگر همین الان اجبار پلیس نباشد چند راننده خودروی خود
  را به معاینه فنی می برند؟

  تازه حجاب ساده ترین قانون است. چطور است که روسری دوگرمی اینهمه سخت است
  اما ساعتها آرایش و پوشیدن لباسهای تنگ و بدن نما آسان است؟ بدیهی است که
  هدفی جز به کثافت کشیدن جامعه در کار نیست.