کارهای سفارت آمریکا در ایران | موشن گرافیک "۶۰ ثانیه با تاریخ "


موشن گرافیک "۶۰ ثانیه با تاریخ" درباره خباثت های سفارت آمریکا در ایران

موشن گرافیک "۶۰ ثانیه با تاریخ" درباره خباثت های سفارت آمریکا در ایران توسط پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
+ 
5

- 
1
ارسال در 1397/8/15 ساعت 11:05 2018-11-6 11:05:48

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر