9 ربیع الاول - فرصت ها و تهدیدها


سخنرانی استاد بابامرادی
با موضوع : ۹ ربیع - فرصت ها و تهدید ها
نقد علمی روایات و ادله موافقان عید الزهرا(س) - کشته شدن خلیفه دوم - رفع القلم و حواشی مربوط به آن
7 آذر ۱۳۹۶ / تهران / حسینیه قدس


+ 
9

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر