رحیم پورازغدی: اگر به دختر و پسری که دچار انحرافات جنسی شده اند کمک نکنید.......


اگر کسی دختر و پسری رو ببینه که دچار انحرافات جنسی شدن و کمک نکنه که آن‌ها خانواده تشکیل بدهند ، آن فرد جهنمی‌ست


+ 
23

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر