مگر حجاب عقلانیست؟ [ دین‌گریزی درست می‌شود با درس‌های دینی مدارس ما ]


متن:

شاید ما بدجوری دین را تعریف می‌کنیم، بدجوری معنویت را تعریف می‌کنیم. دین‌گریزی درست می‌شود با درس‌های دینی ما! با این ادبیات ما! ادبیات دینی ما مربوط به دوران غربت است. می‌خواستیم اثبات کنیم حقّانیت خودمان را. این معارف سوءتفاهم ایجاد می‌کند! چرا؟ چون مال سؤال‌های این زمان نیست. مال مخاطبان این زمان هم نیست. کمتر کارکردگرایانه دین را تعریف کرده‌ایم.

چرا در دانشگاه‌ها حجاب را هنوز یک ارزش تلقّی می‌کنند؟ کارکردهای اجتماعی، روانشناختی در جنس زن و مرد دربارۀ حجاب قابل تبیین نیست؟ فقط به دلیل اینکه حکم خداست باید بگوییم چشم؟ من این را در یک محیطی در دانشگاه، در یکی از دانشگاه‌های تورنتوی کانادا گفتم. یک استاد دانشگاهی ایرانی بود، گفت من شما را به ناهار دعوت می‌کنم. بعد از ناهار، گفت فلسفۀ این ناهار این است من به شما بگویم، حرفی که دربارۀ حجاب زدی کارکردگرایانه حجاب را توضیح دادی خاطره‌ای در دانشگاه ما اتفاق افتاد به شما بگویم.

دانشجویی آمد کنفرانس بدهد. بعد لباسش را عریان‌تر از وقت‌های دیگر قرار داده بود. من پنج نمره به خاطر لباسش کم کردم. گفت چرا کم کردی؟ گفتم به خاطر لباست. گفت چون شما مسلمان هستی تبعیض مذهبی، تبعیض دینی قائل شدی. بیست نفری اینها متینگی دم ریاست دانشگاه گفتند ایشان از لباس من خوشش نیامده به خاطر اینکه مسلمان است این از حجاب خوشش می‌آید. دانشگاه من را احضار کرد گفت چرا این کار را کردی؟ گفت من دیدم ایشان لباسش را اینجوری کم کرده بود، نقد را سر کلاس کاهش داد. من تشخیصم این است دختران دانشجویی با این لباس بیایند در دانشگاه نقد علمی کاهش پیدا می‌کند، جاذبه‌های فرعی غلبه پیدا می‌کند. دانشگاه گفت این استاد راست می‌گوید. بخشنامه کردند من‌بعد هر دختری می‌خواهد کنفرانس بدهد باید لباس رسمی بپوشد. محیط علمی این است دیگر.

چرا اینجوری ما تبیین نکردیم حجاب را؟ چرا؟ مگر حجاب فواید اینجوری ندارد؟ که در قرآن هم ذکر شده. حجاب یک موضوعی است که صرفاً باید بهش تعبّدی نگاه بکنیم یعنی اینقدر خودمان فهم‌مان نمی‌رسد؟ و بعد اسلام خواسته ما فهم‌مان نرسد؟ حجاب برای ما فایده داشته باشد بعد دیگر نمی‌توانیم قربة الی الله آن را انجام بدهیم؟ این خلوص عوامانه چیه به ما آموزش می‌دهند؟ شاید ما بدجوری دین را تعریف می‌کنیم. بدجوری معنویت را تعریف می‌کنیم. کمتر کارکردگرایانه دین را تعریف کرده‌ایم.


منبع »
http://panahian.ir/post/4641


+ 
7

- 
1
ارسال در 1397/8/28 ساعت 08:43 2018-11-19 08:43:24
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.