تفکر و تدبر در قرآن


بخشی از خطبه های نماز جمعه 25آبان ماه شهرستان ساوه درباره تفکر و تدبر در قرآن
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دین و مذهب را با حقایق قرآنی تبلیغ کنیم
  ---
  تردیدی نیست که قرآن کریم برای شناساندن عقاید دینی که از جانب خداوند تعیین گردیده اند برای ابلاغ به بشریت ارسال گردیده است.
  عقاید قرآنی که بصورت محکم و مفصل در آیات این کتاب هدایت آسمانی تعیین گردیده همگی آشکار و ساده و گویا و سرشت نشین و قابل درک و اثبات پذیر اند و هیچ تفسیر ناهمگن و ناهماهنگی را با مجملات قرآن بر محتوای خود که این محتوا را نقض بکند بر نمی تابند چه رسد اگر چنین تفسیر نقض کننده ای با منقولات حدیثی و روایی غیر قرآنی انجام بگیرد.
  عقاید مذهبی اگر با محکمات مفصل قرآن ناهمگن و ناهماهنگ باشند با مجملات قرآن هرگز قابل تایید و اثبات پذیر نمی شوند.
  تایید رسالتهای الهی که حجت عقلی قابل اثبات و انکار ناپذیر خود را از جانب خداوند غیر قابل نقض با خود دارند به تمجیدها و تعریفها و نسبت کارهای خارق العاده ی تخیلی غیر قابل اثبات توسط بشر به این رسالتها و به فرستادگان خداوند که این رسالتها را تبلیغ می نمایند نیازی ندارد.
  آیات پیامبر شناسی قرآن کریم در چهار چوبهای روشنی ، طبیعت بشری محض شخصیت پیامبر اکرم (ص) را بعنوان یک بشر طبیعی پیشگام به سوی کمال انسانی ، که تنها در تبلیغ وحی الهی از لغزش کاملا مصون است ، مشخص ساخته اند .
  چهار چوبهای قرآنی ، شخصیت پیامبر اسلام را بی هیچ رو در واسی با صفات گوناگون بشری که با کمک خداوند هیچ تاثیر منفی در تبلیغ وحی الهی نداشته اند بیان کرده اند.
  این روش الهی در بیان ویژگیهای گوناگون بشری شخصیت پیامبر اکرم و بیان امکان قرار گرفتن آن حضرت در معرض وسوسه های شیطانی و لغزشهای بشری و تاکید بر لطف الهی در مصونیت بخشی به ایشان در مقابل این وسوسه ها و لغزشها دلیل قطعی بر لغزش ناپذیری دین الهی و لغزش ناپذیری تبلیغ این دین توسط پیامبر است هر چند که قرآن امکان قرار گرفتن ایشان در معرض وسوسه ها و لغزشها را در طول عمر مبارک ایشان هیچگاه منتفی ندانسته است.
  تلاش اغراق آمیز در فرا طبیعی و خدا گونه نشان دادن شخصیت پیامبر و سایر بندگان مقرب خدا با توسل به مجملات قرآن و احادیث و روایاتی که با مفصلات محکم این کتاب آسمانی همگنی و هماهنگی ندارند زمینه کج روی و کج فهمی و گمراهی دین داران را در تضاد با شناختهای فرهنگ دین داری قرآنی و در تعارض با هشدارهای قرآن بگونه ای هلاکت بار فراهم می سازد.
  مصونیت بشر از چنین کج رویها و گمراهیها فقط در صورت آگاهی خرد گرای عالمانه به تمامی ویژگیهای شخصیت پیامبر (ص) در قرآن امکان پذیر است و این آگاهی از کج فهمی نسبت به شخصیت سایر امامان (ع) از اهل بیت آن حضرت و نسبت به سایر بندگان مقرب ، بشر را نیز مصون می سازد.

 • کجرو خود تویی که خیال کرده ای انسان فراطبیعی نیست!
  خیال کرده ای چون پیامبران و اوصبای آنها مثل مردم عادی زندگی می کرده اند پس مثل همان مردم عادی در تسخیر دنیا بوده اند!
  با این حساب تمام معجزات انبیای الهی که قرآن گفته هم دروغ است.
  عیسی علیه السلام هم که دم مسیایی داشت و مرده زنده می کرد هم انسانی بود محتاج غذا و خواب.
  با تفکرات حقیرانه شما آیات ابتدایی سوره نجم هم دروغ است! و خدا نباید آن طور افراطی پیامبرش را فرا طبیعی معرفی می کرده است!!

  شما انسان را نشناخته اید. ا. را موجودی حقیری و مسخر در طبیعت و دنیای سه بعدی تصور کرده اید.
  ظرفیت انسان خلیفه اللهی و رسیدن به جایی است که آسمانها و زمین و مسخر او می شوند. که سخر لکم مافی السموات و ما فی الارض.
  این اذن خدا است که به همه انسانها داده شده است.
  پیامبران و اولیای الهی از این ظرفیت استفاده کردند. دیگران استفاده نکردند. والا همه این ظرفیت را دارند.
  مثل کسانی که با کامپیوترشان ربات ساختند و کسانی که با آن فقط بازی کردند و فیلم دیدند!

  وهابیون در واقع ماتریالیستهای مسلمان نما هستند. همه چیز و همه کس را مادی می بینند و چون خودشان حقیر هستند همه را مثل خود حقیر تصور می کنند.
  تا جایی که خود خدا را هم جسم تصور کردند و ابن تیمیه که لعنت خدا و اولین و آخرین بر او باد کفت خدا همانطور که من از منبر به زیر می آیم از آسمان به زمین می آید!