رائفی پور: این جوون آمپرش زده بالا اون بلا رو سر اون دختر آورده!!


استاد رائفی پور - « معضلات جنسی جوانان »


+ 
331

- 
18

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • راه حل ؟ چجوری اعتراض کنیم ؟

 • دَرکِ مَحضَر:
  وقتی ما درک نکرده باشیم که ،توجیه مان نکرده باشند که ،ما،درتمام حالات ،درتمام مکان ها،درمحضرخدای متعال(الله) هستیم؛
  هرعمل شنیعی از ما سرخواهد زد.
  حالا هرچقدر قانون بشری تصویب و اجرائی نمائیم ،هرگزبه نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.
  چراکه ؛
  کسی لذت طلب تربیت شده،کسی که درتفکرش ،اصالت را بفرد می دهد،کسی که تحت عنوان مدروز(فَشِن) ،درعین لباس برتن داشتن برهنه(کوچک وبزرگ – مونث ومذکر) درخیابان وانظارعمومی ظاهرمی شود،میرود کسی را درپنهانی خِفت میکند،توان وامکان خفت کردن بزرگتره را ندارد،میرود سراغ کوچکتر یا زودگول خورتر،
  کسی که همه چیزرامباح می داند،کسی که مخافة الله را رأس کل خطیه نمی داند وبی محابا وبدون لگام مانند اسبی سرکش تفکرش می تازد،کسی که ایمان با هفت متعلق آن را نمی شناسد،( ایمان به الله- ایمان به ملائکه - ایمان به پیامبران الهی - ایمان به غیب - ایمان به کتاب های آسمانی - ایمان به آیات الهی<نشانه های خدای متعال درآسمان وزمین> - ایمان به آخرت)به حساب خودش میرود پنهانی عمل می کند.
  حالا وظیفه چه کسانی ست،مردم را به درک درمحضر خدای برسانند؟
  مسئولین......
  البته این پاسخ حقیر،نبایستی ماراگمراه ترکند،وهمه چیزراگردن مسئولین بیاندازیم وخودرا مبرّا کنیم.
  مردم بایستی طبق فطرت شان اقامه کنند، ومسئولین قوّام باشند.

 • وقتی این همه تنوع رو ببینی چطور میشه دلت نخواد شما بگو من کباب میبینم صرفا باید گشنه باشم تا هوس کنم البته مثالم بجا نبود چون شهوت غذا سیری داره ولی میل جنسی پایان نداره

 • حرفاتون درسته ولي اون کسي ک اون بلارو سراون دختربچه اورد مجرد نبود که از اب جوب بخوره.خودش زنو بچه داشت واب معدني دستش بود

 • بله و باید اعدامش کنند. اما بالاغیرتا با وجود این زنهای هزار قلم و مدل، آیا مردها نسبت به زنان خودشان خسته و سیر نمی شوند؟ اتفاقا از بعضی جهات برای متاهلان که تجربه رابطه جنسی دارند تحمل شرایط فعلی جامعه سخت تر هم هست.