لات واقعی یعنی این آدم


خیلیا خوب شروع کردن و بد تموم کردن ، خیلیا بد شروع کردن اما خوب تموم کردن....


+ 
50

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر