نکوهش از تفکر بنی اسرائیلی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 28دی ماه شهرستان ساوه درباره نکوهش از تفکر بنی اسرائیلی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر