استعاذه حضرت یوسف (ع)/فرار از صحنه گناه : استعاذه یوسف


بخشی از خطبه های نماز جمعه05 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره استعاذه حضرت یوسف (ع)/فرار از صحنه گاه : استعاذه یوسف
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر