پالرمو خلاف مصلحت نظام/اصرار بر مذاکره آمریکایی


بخشی از خطبه های نماز جمعه12 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره پالرمو خلاف مصلحت نظام/اصرار بر مذاکره آمریکایی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر