رسایی: برجام سایه جنگ را بیشتر کرد!


رسایی در دانشگاه کرمان: برجام سایه جنگ را بیشتر کرد!

چرا برجام سایه جنگ را بیشتر کرده است.

❌ دیدن این کلیپ را از دست ندهید.


+ 
12

- 
0
ارسال در 1397/12/4 ساعت 11:59 2019-2-23 11:59:25

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر