بزرگترین راهپیمایی ضد برکزیت در لندن


نگلیسی ها در بزرگترین تظاهرات خود ضد برکزیت در لندن راهپیمایی برپا کردند.


+ 
3

- 
0
ارسال در 1398/1/5 ساعت 06:51 2019-3-25 06:51:19
hamie_velayat
توسط hamie_velayat


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر