تجلیل از پاسداران و جانبازان


بخشی از خطبه های نماز جمعه16 فروردین ماه شهرستان ساوه درباره تجلیل از پاسداران و جانبازان
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر