تدابیر طب سنتی در روزه داری


برنامه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شاهد با سخنرانی دکتر سیدمهدی میرغضنفری (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و رییس انجمن تحقیقات طب سنتی ایران) مورخ 18 تیر ماه 1393


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر