وظایف فقیه از نظر صاحب جواهر


بخشی از خطبه های نماز جمعه 24 خردادماه شهرستان ساوه درباره وظایف فقیه از نظر صاحب جواهر
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر