دوربین مخفی | لباست کثیفه از ماشینم پیاده شو


عکس العمل جالب مردم در قبال راننده ای که یک مسافر را به خاطر لباس کثیفش پیاده میکند


+ 
36

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • این خانم هایی هم که در این کلیپ حجاب ندارند (همان بدحجاب و اصطلاحا شل حجاب) و به هر حال هر کدام یکجور بی بند و باری دارند هم دارند محیط فرهنگی و اخلاقی جامعه را کثیف می کنند. این افراد مثل ماشینی هستند که لوله اگزوزشان دارد آلودگی شدیدی را در فضا پخش می کند و آن را تنظیم نمی کنند و فیلتر استفاده نمی کنند یا حمامی که دودکش را در هوای پاک و فضای عمومی قرار داده شده و لذا هوا را دارندآلوده می کنند و جان مردم و خودشان را دارند می گیرند. این راننده به فکر کثیف شدن ماشینش توسط لباس کارگری زحمتکش است در حالی که خانم هایی که سوار می کند و رعایت حجاب شرعی را نمی کنند دارند بیش تر به وی و جامعه ضرر می زنند و حیات هویتی و فرهنگی و اخلاقی او و نسلش را تهدید می کنند نه صندلیش را، البته اگر متوجه باشد. اگر لباس آن جوان کارگر کثیف باشد و لکی بر صندلی بیاندازد به راحتی قابل پاک شدن است ولی اثرات مخرب فرهنگی و اخلاقی و تربیتی رفتار بی بند و بارانه خانمها و در مرحله پایین تر آقایان بر افراد و جامعه چیزی نیست که به راحتی پاک شود. متاسفانه نگاه بعضی افراد بعضا سطحی و احساسی شده است و عمیق به موضوعات نگاه نمی کنند و وزن مسائل را از دست داده اند و آن چه وزن سنگین تری در تخریب دارد را فراموش کرده اند و به موضوعات سبک وکم اهمیت و سطحی واکنش بیش تری نشان می دهند، که این خود نشاندهنده یک نوع بیماری است. فرهنگ مانند هوایی است که داریم استنشاق می کنیم وقتی آلوده شد باید منتظر انواع بیماریها بود و در انتهایش هم مرگ.

  • واکنش مردم قابل تقدیر بود.
    بهترین راه فرهنگ سازی از درون مردمه...

  • راننده بیراه نمیگه. کثیفی فقط چرک و لک نیست که،آلودگی هم داره. ولی میتونه یه روزنامه بزاره توی ماشین اگر کسی با للاس ناتمیز سوار شد بده بزاره پشتش که صندلی کثیف نشه. موقع یاده شدن هم بگه که لطفا دفه بعد رعایت کن دوست عزیز.