عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • این خانمی که می گوید اجازه نمی دهم هر کسی بیاد توی کشورم خودش گویی نمی فهمه که آن که ازش می ترسد آمده توی کشور وجودش و اخلاقش و حیا و عفتش. آمده حجابش و...را گرفته. انگار خودش نمی فهمه که دارد به خواست همان که نمی خواهد بیاید توی کشور عمل می کند و دارد او را خوشحال می کند. این نشان می دهد این افراد در حس و ظاهر مانده اند و به عقل و دانش و باطن بها نداده اند. درکشان از مسائل احساسی و سطحی و ظاهریست.