صنایع دفاعی به کمک خودرو سازان آمدند


((زیست؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir))


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ناظر 98/4/24 ساعت 13:34

    این شد حرف حساب . منافع عده ای دزد که در درون دولتها جا خوش کرده اند با خودکفایی مغایر است . دست دزدها که قطع شود مملکت اباد میشود انهم در حد عالی .

  • این درسته .... نگاه به درون و روی پای خودایستادن ....
    نه آویزان شدن به بیرون مرزی ها.......