موافقت و مخالفت با حجاب تبدیل به یک ابزار سیاسی شده است


صحبت‌های سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی در «بدون توقف»


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر