کتاب آن سوی مرگ | جلسه سیزدهم


تجربه پس از مرگ !

ادامه داستان دوم کتاب #آن_سوی_مرگ
▪️"وضعیت مردم شهر را به من نشان دادند... چند صحنه خاص و تاسف آور از مردم را به من نشان دادند.."

مرور و بررسی کتاب #آن_سوی_مرگ
توسط حجت الاسلام امینی خواه
منبع: کانال امینی خواه

مشاهده تمامی جلسات
cutt.ly/qeU8Ffo


+ 
486

- 
40

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)