کتاب آن سوی مرگ | جلسه شانزدهم


تجربه پس از مرگ !

شروع داستان سوم کتاب #آن_سوی_مرگ
▪️استاد دانشگاهی که با سردرد به بیمارستان رفت ولی ..!

مرور و بررسی کتاب #آن_سوی_مرگ
توسط حجت الاسلام امینی خواه
منبع: کانال امینی خواه

مشاهده تمامی جلسات
cutt.ly/qeU8Ffo


+ 
457

- 
40

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)