کتاب آن سوی مرگ | جلسه هجدهم


تجربه پس از مرگ !

ادامه داستان سوم کتاب #آن_سوی_مرگ
▪️در وادی حق الناس همه اعمالم، ریز و درشت، جلوی چشمم بودند
▪️اعمال خوب کم داشتم، و اعمال خنثی و بد زیاد داشتم.

مرور و بررسی کتاب #آن_سوی_مرگ
توسط حجت الاسلام امینی خواه
منبع: کانال امینی خواه

مشاهده تمامی جلسات
cutt.ly/qeU8Ffo


+ 
606

- 
59

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)