کتاب آن سوی مرگ | جلسه سی و سوم


تجربه پس از مرگ !

ادامه داستان سوم کتاب #آن_سوی_مرگ

▪️یکی از دوستانم در شهر بهشتی بود.
▪️مردم شهر بهشتی، عقده هایی که در دنیا داشتن برآورده شده بود.
▪️آموزشگاه های بهشتی وجود داشت
▪️آموزش بهشتی مثل دنیا نیست، همه چیز را عینی یاد میگیرید.

مرور و بررسی کتاب #آن_سوی_مرگ
توسط حجت الاسلام امینی خواه
منبع: کانال امینی خواه

مشاهده تمامی جلسات: cutt.ly/qeU8Ffo


+ 
447

- 
39

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)