افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده تجارت تراریخته


نماینده دولت (بهزادقره یاضی) خود دارای چندین شرکت تراریخته است!


+ 
13

- 
1
ارسال در 1398/5/15 ساعت 21:37 2019-8-6 21:37:31
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر