کلیپ دستگیری شروری که به مامورین پلیس حمله ور شده بود


قسمت دوم این کلیپ در ابتدا در فضای مجازی به شکل تقطیع شده و جهت تخریب و وجود ترس از شرور توسط پلیس جلوه داده شده بود.


+ 
11

- 
3
ارسال در 1398/5/15 ساعت 22:15 2019-8-6 22:15:09
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر