ارسال در 1398/5/19 ساعت 15:41 2019-8-10 15:41:29
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • اگر خداوندی باشد که هست و فقط او حق است پس بر عهده اوست که مستقیماً یا با اسبابی خودش را به انسانها بشناساند و خدایان دروغین را ابطال کرده و رسوا کند...
  و اگر خداوند حق دینی برای هدایت فرستاده تا جهانبینی درست و اوامر و نواهی خودش را به مردمان برساند؛ باز بر عهده اوست که دین حق را به انسانها بشناساند مستقیماً یا با اسبابی و دین های دروغین و مکاتب بیهوده و جهانبینی های غلط و مضّر را ابطال کرده و رسوا کند..
  اگر چنین نکند بر عهده انسانها از آن بابت چیزی نیست
  و از آنجا که خداوند حق نسبت به ما مهربان است و خیرخواه انسانهاست خودش و دین حق را به همه خواهد شناساند و لزوم پیروی از آن را برای انسانها مشخّص خواهد کرد...
  و البته تا اکنون خودش و دین حق را بر تعدادی از انسانها شناسانده پس آنها که او و دین حق را شناختند وظیفه دارند با ایمان و اعتقاد و اعتماد به خدا به دین حق گرویده و به آن عمل کنند و با آنهایی که هنوز خداوند حق و دین او را نشناختند مدارا کنند...
  و البته آنها که خداوند حق و دین او را شناختند ولی از ایمان به او و گرایش به دین حق و عمل به آن رویگردانند آنها همان کافران هستند...
  برای همین ما فارغ از خداوند و دین حق هم که بخواهیم در پی اصلاح جامعه باشیم
  بایست همه را دعوت کنیم به این پند اخلاقی حکیمانه که:
  هر چه را برای خودت می پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه را برای خودت نمی پسندی برای دیگران هم نپسند..
  بنابراین بیاییم به دیگران دروغ نگوییم همانطور که دوست نداریم به ما دروغ بگویند...
  از دیگران دزدی نکنیم همانطور که نمی خواهیم کسی از ما دزدی کند...
  به دیگران احترام بگذاریم همانطور که دوست داریم به ما احترام بگذارند...
  دنبال زن و دختر و ناموس مردم نیفتیم و به شهوت چشم به آنها ندوزیم همانطور که دوست نداریم کسی دنبال زن و دختر و ناموسمان بیفتد و نگاه شهوتی به آنها بکند
  (و اگر مُنصف باشیم باید بپذیریم که این حجاب و پوشش مناسب است که تا حدود زیادی مانع خواهد شد و ناموسمان را حفظ خواهد کرد)...
  و گرانفروشی نکنیم همانطور که نمیخواهیم کسی به ما گران بفروشد...
  ناسزا نگوییم همانطور که دوست نداریم به ما ناسزا گویند...
  به نیازمندان کمک کنیم همانطور که دوست داریم در موقع نیاز دست مان را بگیرند...
  و در آگاه کردن مردم بکوشیم همانطور که دوست داریم اگر چیزی را نمی دانیم به درستی آگاهمان کنند...
  ووووو
  و البته در حفظ سلامتی خودمان کوشا باشیم و از مواد مخدر و مواد غذایی مضّر و مشروبات الکلی و سیگار دوری کنیم و خانواده هایمان را از اینها دور کنیم و قوانین رانندگی را رعایت کنیم و به آنها نیز یاد آوری کنیم اگر سلامتی شان را خواهانیم...
  ((اگر نیک بنگریم این پند حکیمانه که: هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه نمی پسندی برای دیگران هم نپسند؛ اگر توسّط مردم باور گردد و عمل شود کشورمان و دنیا را گلستان میکند؛))
  و صد البته اگر کسی خداوند حق را حاضر و ناظر بداند و یقین بدارد پس از مرگ بازخواست خواهد شد الزام جدّی برای عمل به این پند حکیمانه برای خود می بیند وگرنه خیلی کم رخ میدهد شخصی که اعتقاد به خدا و عالم آخرت ندارد خود را به این پند ملزم کند...
  چون برای چنین کسانی رعایت اخلاق و به فکر دیگران هم بودن معنایی ندارد و میگویند: فقط همین دنیاست و پس از مرگ نابودی مطلق است پس بگذار برای رسیدن به آنچه مایلیم هر کاری که شده انجام بدهیم هر چند برای رسیدن به آن به دیگران ظلم کنیم, زیرا فقط خودمان مهّم هستیم نه دیگران

 • با سلام به این عزیزبرادرو ارزوی توفیق و منصوریتش بر دشمنان دین واسلام و راه سرخ خون و شهادت . اما سخنی هرچند نازل و کم قیمت باشد به این عزیزمان دارم و ایرادی کوچک که با شخصیت و اعتقادش وارد است و امید دارم مرا حلال کند و این انتقادم را نه از راه کم ارزش جلوه دادن ایشان و زبانم لال کوبیدن این عزیزدلمان باشد بلکه بعنوان اصلاح همین موارد کوچک که دشمنانمان از همین کوچک ها دست اویز ساخته و درجهت تمسخرو خرده گیریهای ما برمیایند و ان ایرادم اینست که برادرخوب و گلم شما کاش به نوع اصلاح ریش زیبا و دلنشین و جوانی ات کمی دقت میکردی و اینطور بین ریش و سبیل زیبا ومردانه ات یک فاصله ی من دراوردی نمیگذاشتی و اینطور مد نمیکردی و بازهم ارزو دارم که اصلا ان قسمت فاصله خدادادی باشد و ابداع و مددادن به صورت خوب و نازنینت نباشد و این نقیصه را دانسته انجام نداده باشی که خیلی در چشم بیننده تاثیرگذار است و امکان انواع افکارمنفی را ایجاد میکند . موئید و منصورباشی درراه جدم اقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و صلوات .

 • باید با همه فسادها مبارزه کرد خیای سخته ولی نباید دس رودس گذاشت و شاهد نابودی ارزشها در کشورمون باشیم .به گفته قرآن بهترین امت خواهید بود آگر امر به معروف ونهی از منکر کنید

 • باید با همه فسادها مبارزه کرد خیای سخته ولی نباید دس رودس گذاشت و شاهد نابودی ارزشها در کشورمون باشیم .به گفته قرآن بهترین امت خواهید بود آگر امر به معروف ونهی از منکر کنید