این پسره از یه آهنگ وام گرفته و روحانی رو با خاک یکسان کرده


مشکل‌ها روهم مثل یه کوهن
مسئولا کوشن، سوار پورشن
گفتی با برجام تحریم‌ها پوچن
کاش آب و صابون تاثیر داشتن رو من


+ 
25

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)