موج سواری در ورزشگاه آزادی


خودکشی یک دختر جوان بهانه مجددی برای طرح مساله حضور زنان در ورزشگاه ها شده است. اما با توجه به قرائن و شواهد بعید است مجوز حضور زنان در ورزشگاه به این زودی ها صادر شود.


+ 
17

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • هیچ مرد با غیرتی را نمی یابید که راضی باشد و بگذارد که ناموسش به ورزشگاههایی برود که در آنها فحشهای رکیک چندصد نفری میدهند
    و موقع ورود و خروج از استادیوم مورد دستمالی و تنه مردان و پسران قرار بگیرند و ورزشکاران مرد را با لباس لختی و شورت کوتاه در زوایای مختلف بنگرند
    و همچنین هیچ زن و دختر باحیایی را نمی یابید که بخواهد در معرض آنچه نوشتم و واقعیّت ورزشگاههاست قرار بگیرد
    اصلاح طلبهای اینگونه که دنبال جمع رأی برای رسیدن به مقام و شهرت و شهوت و قدرت و ثروت برای خودشان و فامیلشان با طرح آزادهای هرز و آلوده اند در حقیقت افساد طلبند
    امیدواریم خداوند متعال مملکت و مردم این مرز و بوم را از شر افساد طلبان رهایی بخشد