دعوت به اتحاد و انسجام


بخشی از خطبه های نماز جمعه29شهریور شهرستان ساوه درباره دعوت به اتحاد و انسجام
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر