جایگاه و اهمیت سپاه پاسداران


بخشی از خطبه های نماز جمعه12 مهرماه شهرستان ساوه درباره جایگاه و اهمیت سپاه پاسداران
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر