موفق ترین رهبر خاورمیانه/عظمت رهبر فرزانه انقلاب


بخشی از خطبه های نماز جمعه19 مهرماه شهرستان ساوه درباره موفق ترین رهبر خاورمیانه/عظمت رهبر فرزانه انقلاب
https://t.me/saveh_adineh


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر