۹۵ درصد بازار خودرو در اختیار ایران خودرو و سایپاست


رئیس سابق شورای رقابت گفت :اولین کاری که در شورا انجام دادیم، سنجش بازار بود که در آنجا فهمیدیم که ۹۵ درصد بازار دست دو خودروساز سایپا و ایران خودرو است.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر