تا کی باید این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟


رئیس کل بانک مرکزی امروز در جمع تجار و اعضای اتاق بازرگانی توضیحاتی در مورد نقدینگی خودروسازان داخلی توضیحاتی داد.


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر