تمرد خیانت به کشور/ولی فقیه جانشین امام زمان (عج)


بخشی از خطبه های نماز جمعه03 آبان ماه شهرستان ساوه درباره تمرد خیانت به کشور/ولی فقیه جانشین امام زمان (عج)
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر