استقامت ابوذر بر ولایت علی (ع)


بخشی از خطبه های نماز جمعه 17آبان ماه شهرستان ساوه درباره استقامت ابوذر بر ولایت علی (ع)
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر