روایت زاکانی از یک فساد سازماندهی شده


نحوه سرویس دهی سرشبکه‌های فساد به یکدیگر به ادعای زاکانی


+ 
14

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر