راه برون رفت از فتنه عراق/نگرانی از فتنه ها در عراق


بخشی از خطبه های نماز جمعه 08 آذرماه شهرستان ساوه درباره راه برون رفت از فتنه عراق/نگرانی از فتنه ها در عراق
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر