چرا ایرانی را آتش می زنی؟؟؟


صحبت های شیخ عشیره السواری عراق در مورد آتش زدن ساختمان کنسولگری ایران در نجف+ 
15

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)