حمله تند منتقد سینما به نوبخت در برنامه هفت: تو حق نداری مالیات سلبریتی‌ها را ببخشی!


محمد تقی فهیم: اگر به جوان ها می گوییم مراقب باشید «جوکر» نشوید،باید به مسئولین هم بگوییم.


+ 
24

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر