چهل سال جلوتر از زمان


شنیدن این قسمت از سخنرانی امام(ره) در شرایط فعلی را بسیار توصیه میکنیم...!
جوانان حتما باید ملتفت باشند!

#بصیرت_امام
#نشر_حداکثری


+ 
27

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)