زاکانی | آیا گرانی بنزین، منطبق با نظر رهبرانقلاب اتفاق افتاد!


زاکانی: برخی مسئولین دولتی و #مجلس با ناجوانمردی پست #رهبری پنهان می شوند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند.


+ 
14

- 
2
ارسال در 1398/9/20 ساعت 15:15 2019-12-11 15:15:01
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر