عظمت و اقتدار رهبری


بخشی از خطبه های نماز جمعه 22 آذرماه شهرستان ساوه درباره عظمت و اقتدار رهبری
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر