به روسای مناطق آزاد، سیگنال درآمد می‌دهند/ ذی نفعان نمی‌گذارند قانون خوب تصویب شود


رئیس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر گفت: گفتیم بودجه اداره مناطق آزاد را از کجا تامین کنیم؟ گفتند از محل درآمد این مناطق، به ویژه وارداتی که به آن مناطق صورت می گیرد.یعنی به من که رئیس منطقه آزاد هستم این سیگنال داده شده که اگر بخواهم راحت تر هزینه کنم، باید واردات بیشتری به این منطقه داشته باشم.


+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر