کنایه سنگین دانشجویان به محمود صادقی


بچه های انجمن اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی به محمود صادقی بخاطر دروغ‌ها و فریب‌کاری‌ها تندیس پینوکیو اهدا کردند


+ 
18

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)